Quản Lý Chất Lượng - QC/QA
BỆNH VIÊN ĐA KHOA TÂM ANH

Full time
Hiring 5 people
1 years of experience
Ho Chi Minh
Published 31/10/2022

Working Address

 • 2B Đ. P. Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt NamView map

Job Description

1. THU THẬP, TIẾP NHẬN, XỬ LÝ BÁO CÁO CÁC DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

 • Thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lập báo cáo số liệu theo kế hoạch định kỳ.
 • Cung cấp các dữ liệu liên quan đến các đơn vị/bộ phận khi có yêu cầu từ BLD/Trưởng phòng.

2. QUẢN LÝ, ĐIỀU PHỐI CÔNG TÁC PHÁT HÀNH CÁC QT-QD TẠI BV

 • Đảm bảo các QT-QD được ban hành theo đúng tiến độ yêu cầu và đảm bảo chất lượng về mặt nội dung.
 • Theo dõi, quản lý hệ thống văn bản QT-QD hiện đang lưu hành tại Bệnh viện.
 • Điều phối việc phát hành các văn bản QT-QD của Bệnh viện.
 • Cung cấp các văn bản cho các đơn vị/bộ phận khi có yêu cầu từ Ban lãnh đạo/Trưởng phòng.

3. GIÁM SÁT TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 • Thực hiện công việc giám sát các tiêu chí chất lượng dịch vụ theo kế hoạch của phòng QLCL.
 • Báo cáo kết quả giám sát và đề xuất giải pháp tới Trưởng phòng.

4. TỔNG HỢP BÁO CÁO Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

 • Tiếp nhận số liệu về góp ý của khách hàng từ bộ phận Chăm sóc khách hàng.
 • Phân tích, viết báo cáo về góp ý của khách hàng gửi Trưởng phòng và/hoặc Ban lãnh đạo.

5. CÔNG VIỆC KHÁC

 • Thực hiện các công việc khác do BLD và Trưởng phòng phân công

Skills

Quality Control
Quality Assurance

Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến y tế.
 • Kinh nghiệm về thu thập và phân tích số liệu
 • Kinh nghiệm về quản lý hành chính, hồ sơ, văn bản
 • Trung thực, thật thà
 • Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích vấn đề
 • Tiếng Anh (giao tiếp, đọc hiểu tài liệu)
 • Tin học văn phòng

Benefits

 • Lương + phụ cấp cơm
 • Nghỉ 1 ngày/tuần + Chế độ nghỉ 12 ngày phép năm.
 • Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty
Company Info
BỆNH VIÊN ĐA KHOA TÂM ANH
Ho Chi Minh
1-50 employees
Ho Chi Minh
1-50 employees
Working Address