Thỏa thuận
Khác
Toàn thời gian
Thỏa thuận
Khác
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Đảm bảo chất lượng trên dây chuyền sản xuất: + Lập kế hoạch kiểm tra quy trình sản xuất trên Line. + Lập kế hoạch kiểm tra thành phầm, giám sát hoạt động sản xuất Internal Audit. + Giải quyết các vấn đề chất lượng phát sinh trên Line sản xuất liên quan về Process-Finish good. + Phân tích và báo cáo định kỳ cho quản lý về các vấn đề liên quan đến chất lượng trên dây chuyền sản xuất, phân tích theo hướng cài tiến và ngăn ngừa lặp lại. + Chuẩn hóa phương pháp làm việc, quy trình sản xuất. + Tiến hành kiểm soát đối với các quy trình và phân tích thống kê (phân tích dựa trên biểu đồ Pareto, biểu đồ nguyên nhân và kết quả). + Kiểm tra, xử lý vật liệu/ sản phẩm không phù hợp (bao gồm kiểm tra chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm không phù hợp và yêu cầu loại bỏ đối với các vật liệu, sản phẩm không phù hợp). - Soạn thảo tài liệu: + Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho mục đích kiểm tra và kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng: + WI, WIR (Working Instruction Rework) + Checklist Audit Line + Manual Testing + Tiêu chuẩn kiểm tra. + Master Model. + File báo cáo Daily-Weekly-Monthly. - Đào tạo: + Đào tạo nhân viên QC về các kỹ năng kiểm tra, công cụ/thiết bị kiểm tra, các dự án mới đáp ứng các mục tiêu phòng QC đề ra + Đào tạo các kỹ năng cần thiết phục vụ cho sự phát triển của bộ phận + Đào tạo ý thức về chất lượng sản phẩm, quy trình cho nhân viên sản xuất - Cải tiến: + Đặt mục tiêu/KPI của nhóm IPQC và báo cáo tiến độ thực hiện. + Báo cáo theo tuần, hàng tháng để theo dõi việc hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn và đảm bảo hiệu quả hoạt động của Nhóm IPQC. + Thực hiện Kaizen & Continous Improvent.

Yêu cầu

- Giới tính: Nam - Trình độ học vấn: Cao Đẳng. - Chuyên ngành: Điện tử, Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất điện tử. - Kinh nghiệm: 0-1 năm - Tuổi: 20-25 tuổi. - Kỹ năng: Vi tính cơ bản (Word, Excel). - Khả năng: Chịu khó, siêng năng.

Quyền lợi

- Lương cơ bản+ Phụ cấp+ Tăng ca. - Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho người lao động theo quy định. - Trao đổi thêm khi phỏng vấn.