QC Engineer Automation

Công ty CP Galaxy Play
Negotiable
59 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Full time
Published 10/09/2021

Job Description

  • Tạo kế hoạch kiểm tra và báo cáo kiểm tra
  • Chuẩn bị và thực hiện các trường hợp thử nghiệm
  • Viết kịch bản test automation
  • Tìm và theo dõi các lỗi
  • Làm việc chặt chẽ với đội ngũ phát triển và sản phẩm
  • Đảm bảo quy trình kiểm tra rõ ràng và được đánh dấu theo yêu cầu

Requirement

  • Có ít nhất 2 năm trong kiểm thử phần mềm
  • Có kinh nghiệm sử dụng công cụ test automation: Selenium, Appium
  • Có kinh nghiệm Python, SQL
  • Hiểu biết về Jira, Git

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search

Similar jobs

CÔNG TY CỔ PHẦN PEAHOKI VIỆT NAM logo

Automation QC Engineer

CÔNG TY CỔ PHẦN PEAHOKI VIỆT NAM

Negotiable

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TIÊN PHONG logo

QC/ Senior QC (QA/QC)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TIÊN PHONG

600 - 1500 USD

Nucleus Studio logo

QA Engineer (QA QC/ Tester, English)

Nucleus Studio

800 - 1600 USD

LINAGORA logo

Automation Tester

LINAGORA

15 - 23 mil VND

LINAGORA logo

Senior Automation Tester

LINAGORA

30 - 40 mil VND

EVIZI LLC logo

QA Automation Engineers

EVIZI LLC

Negotiable