Product Owner - Game

Bravestars
Negotiable
Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 100000, Vietnam
Full time
Published 25/05/2021

Job Description

- Product owner là một thành viên của nhóm Scrum và có trách nhiệm xác định các story của người dùng, quản lý và sắp xếp độ ưu tiên của các story trong product backlog cho team phát triển.

- Định hướng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất, tối đa hóa giá trị do nhóm phát triển tạo ra, đảm bảo các stories đáp ứng nhu cầu của người dùng và tuân thủ theo định nghĩa hoàn thành đã đặt ra trước đó

- Đi đầu trong nhóm Scrum với tư cách là Product Owner

- Cung cấp tầm nhìn và định hướng cho nhóm phát triển và các bên liên quan trong suốt quá trình phát triển dự án và tạo ra các yêu cầu về sản phẩm

- Đảm bảo rằng nhóm phát triển luôn có đủ số lượng task sẵn sàng để thực hiện

- Sắp xếp độ ưu tiên của các tính năng trong backlog và lập kế hoạch phát triển sản phẩm

- Thiết lập tầm nhìn và lộ trình phát triển sản phẩm

- Đánh giá giá trị, bổ sung và ưu tiên các user story, epic, theme để đảm bảo công việc tập trung vào những thứ có giá trị tối đa phù hợp với chiến lược của sản phẩm.

- Quản lý product backlog, tái lập kế hoạch và xây dựng các user story.

- Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để tạo và duy trì product backlog theo business value hoặc ROI

- Tạo và theo dõi kế hoạch phát hành sản phẩm

- Giải quyết các trở ngại làm ảnh hưởng tới nhóm phát triển hoặc mục tiêu của sprint.

- Nghiên cứu và phân tích thị trường, người dùng và lộ trình sản phẩm.

- Theo dõi và nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh.

Requirement

- Trên 2 năm kinh nghiệm với vai trò Product Owner/Product manager 

- Trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển game

- Kiến thức chuyên sâu về thị trường game mobile.

- Có kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm mid-core, hard-core thuộc thể loại Strategy và Action RPG là lợi thế

- Kiến thức chuyên sâu về quy trình và nguyên tắc Agile/Scrum

- Kiến thức tốt về UX và các Business model cho game F2P

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và lãnh đạo xuất sắc

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tuyệt vời

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề sắc bén

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search