Phó Tổng Giám Đốc Ngành Nước (PTGĐNN-S)

CÔNG TY HƯỚNG NGHIỆP GPO
80 - 100 mil VND
62 Yên Phụ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Full time
Published 12/08/2021

Job Description

 • Quản trị chiến lược sản xuất – vận hành – kinh doanh toàn bộ mảng nước bao gồm nước sạch – nước thải theo chiến lược phát triển chung của Tập đoàn;
 • Kiểm soát hiệu quả kinh tế, phân tích cơ hội và rủi ro, đề xuất ý tưởng, phương án hoạt động của các Đơn vị hoạt động tại lĩnh vực;
 • Khảo sát, phân tích thông tin của các đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường, đề xuất các chiến lược phát triển phù hợp từng giai đoạn của lĩnh vực;
 • Quản trị, rà soát hệ thống báo cáo hoạt động sản xuất – vận hành - kinh doanh định kỳ theo tháng/quý/năm;
 • Phê duyệt các kế hoạch về huấn luyện, đào tạo nhân sự thuộc lĩnh vực quản lý;
 • Quản lý, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường (xử lý nước thải, môi trường bên ngoài), bảo vệ môi trường theo quy định nhà nước;
 • Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, cải tiến quy trình liên quan công tác QLMT, ATLĐ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo và Hội đồng Quản tr

Requirement

 • Trình độ học vấn: Đại học trở lên
 • Chuyên môn: chuyên ngành Môi trường, Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành khác liên quan;
 • Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 05 năm trở lên vị trí PTGĐ các công ty, Tập đoàn lớn về các lĩnh vực: Nước sạch, Xử lý nước thải, Gia dụng, thiết bị Điện, Năng lượng,..
 • Kiến thức:

- Có kinh nghiệm kinh doanh, quản trị, điều hành các mảng nước hoặc dự án,... 

- Am hiểu về ngành nước, các Hệ thống cung cấp nước sạch - xử lý nước thải,...

- Có kiến thức trong việc thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh tại lĩnh vực;

- Có khả năng phân tích, đánh giá, hoạch định chính sách, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển mô hình sản xuất - Vận hành – kinh doanh,…;

 • Kỹ năng mềm: Có kỹ năng lãnh đạo, điều hành, trình bày & giao tiếp tốt.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo

Benefits

 • Môi trường làm việc thân thiện và năng động
 • Lương: từ 80 triệu/tháng, thoả thuận theo năng lực 
 • Lương thưởng khác theo quy định công ty

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search