25 - 30 mil VND
Ho Chi Minh
Full time
Published 26/03/2021

Job Description

Tổ chức quản lý nhân sự để thực hiện công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ, bao gồm công việc chính sau:

 - Quản lý đấu thầu: Lập kế hoạch đấu thầu, phân chia gói thầu, lập ( thuê ) đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thẩu, tổ chức đấu thầu

 - Quản lý hợp đồng xây dựng: bao gồm các loại hợp đồng kinh tế, hợp đồng tư vấn, hợp đồng xây lắp, hợp đồng nguyên tắc

 - Quản lý thiết kế: Báo cáo NCKT, Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công

 - Quản lý dự án: Quản lý truyền thông, tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, rủi ro, khiếu nai

 - Quản lý vận hành khai thác: Lập kế hoạch bảo hành bảo trì, lựa chọn các đơn vị vận hành.

 - Quản lý kế hoạch dự án: Kế hoạch triển khai từng dự án, kế hoạch từng hạng mục công trình

Requirement

- Có bằng Đại Học trở lên

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực từ 10 năm trở lên

- Có quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành ở các địa bàn tỉnh trên cả nước (ưu tiên)

Benefits

- Lương thỏa thuận: từ 30-40 triệu đồng, tùy vào năng lực có thể hơn

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ

- Tham gia BHXH đúng quy định

- Bao cơm trưa

- Có phụ cấp

- Phúc lợi cao

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search