Pastry Chef - Bếp trưởng Bếp bánh

Marriott International
Negotiable
8, 15 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Full time
Published 29/04/2021

Job Description

 • Giám sát mọi hoạt động ca làm việc tại bếp của nhà hàng và đảm bảo tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn, quy trình ẩm thực.
 • Lên kế hoạch và quản lý số lượng thực phẩm và các yêu cầu sắp xếp trình bày món ăn cho nhà hàng.
 • Hỗ trợ bếp trưởng điều hành và bếp phó trong quá trình vận hành bếp khi cần thiết.
 • Thực hiện tất cả các nhiệm vụ của nhân viên bếp khi cần thiết.
 • Tổ chức buổi họp nhân viên hàng tháng với sự tham gia của Bếp trưởng điều hành và bộ phận nhân sự.
 • Đảm bảo chất lượng, phong cách trình bày và hương vị món ăn theo tiêu chuẩn cao.
 • Duy trì tiêu chuẩn xử lý và lưu trữ thực phẩm chính xác.

Requirement

Kinh nghiệm   

 • Yêu cầu khách nhau tùy thuộc vào kích cỡ khách sạn
 • Kinh nghiệm quản lý bếp/ẩm thực

Kỹ năng và kiến thức

 • Kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Kiến thức về thành phần menu
 • Hiểu cách sử dụng và bảo trì các thiết bị dụng cụ bếp
 • Hiểu quy trình vận hành của nhà hàng

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search