3 jobs Operations/CS/Adminstrative in Hai Phong

Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh logo

Chuyên Viên Phụ Liệu Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh

Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh

20 - 40 mil VND

Công ty CP đầu tư VGC logo

Customer Service Manager

Công ty CP đầu tư VGC

20 - 30 mil VND

KẾT NỐI TOÀN CẦU logo

Quản lí vận tải

KẾT NỐI TOÀN CẦU

Negotiable

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search