Nhân viên Thẩm định giá

Ngân hàng Kiên Long
7 - 10 mil VND
Bình Định
Full time
Published 28/05/2021

Job Description

- Trực tiếp thực hiện thẩm định giá tài sản theo hồ sơ phân công từ Tổ trưởng khu vực.

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ bộ chứng từ tài sản bảo đảm.

- Thẩm định thực tế tài sản bảo đảm, thu thập thông tin tài sản so sánh.

- Nghiên cứu, phân tích những vấn đề về pháp lý tài sản có liên quan đến hoạt động định giá, thế chấp tài sản… để đưa ra tư vấn và báo cáo kịp thời các rủi ro có thể xảy ra cho Ban Lãnh đạo xem xét.

- Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác định giá tài sản.

- Lập báo cáo, chứng thư, tờ trình tư vấn giá, định giá tài sản theo đúng các quy định, quy chế của Công ty.

- Liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để biết các thông tin về tài sản thẩm định (quy hoạch, tranh chấp, đăng ký, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm…)

- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ trưởng khu vực.

Requirement

- Trực tiếp thực hiện thẩm định giá tài sản.

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ bộ chứng từ tài sản bảo đảm.

- Lập báo cáo, chứng thư, tờ trình tư vấn giá, định giá tài sản theo đúng các quy định, quy chế của Công ty.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng kết quả thẩm định giá thực hiện.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search