10 - 12 mil VND
Ha Noi
Full time
Published 05/04/2021

Job Description

- Nghiên cứu yêu cầu phần mềm để xác định yêu cầu kiểm thử của dự án.

- Viết tài liệu kịch bản kiểm thử phần mềm (Test Case).

- Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử.

- Thực hiện kiểm thử phần mềm trên Web, Mobile, Backend, Frontend.

- Thực hiện báo cáo lỗi của phần mềm lên các công cụ quản lý lỗi (JIRA).

- Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype).

- Quản lý các yêu cầu.

- Tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống.

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Requirement

- Có kinh nghiệm 1 - 3 năm trong lĩnh vực kiểm thử, trong đó có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về kiểm thử các sản phẩm mobile web/mobile app.

- Có hiểu biết về các giai đoạn kiểm thử (Unit Test, Integration Test, System Test, Acceptance Test,…) và các kỹ thuật kiểm thử.

- Có khả năng nghiên cứu và sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm thử sản phẩm phần mềm.

- Có khả năng phân tích và trao đổi về yêu cầu phần mềm.

- Có hiểu biết về chứng khoán, tài chính, kinh tế là một lợi thế.

Benefits

- Thu nhập hấp dẫn, Lương 12 Triệu và Phụ cấp

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ đối với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam, bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước.

- Các quyền lợi khác: 

  • Được làm trong dự án Startup cực hot hiện nay với tham vọng vươn lên số 1. Học hỏi kiến thức kinh nghiệm xây dựng app triệu người dùng từ các chuyên gia của công ty. 
  • Quy trình phát triến sản phẩm hiện đại. 
  • Môi trường làm việc thân thiện, đầy năng lượng. Văn phòng trung tâm hạng A. Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân. 
  • Du lịch trong & ngoài nước 1-2 lần / năm

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search