Negotiable
Ho Chi Minh
Full time
Published 23/02/2021

Job Description

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất - chế biến theo đơn hàng và theo yêu cầu.
 • Lập các báo cáo định kỳ/theo yêu cầu phản ánh số liệu về tình hình SXKD
 • Thực hiện công việc yêu cầu cấp trên.

Requirement

 • Kiến thức về bảo quản hàng hóa nông sản
 • Kiến thức về sản xuất, thương mại.
 • Kỹ năng về quản lý kho, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lập kế hoạch,
 • Kỹ năng sử dụng máy tính

Benefits

 • Bao ăn cơm trưa;
 • Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
 • Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search