Nhân Viên Sản Xuất / Vận Hành Máy Sản Xuất Trứng Thanh Trùng

Công ty TNHH Việt Phú Đạt
6 - 10 VND
Ho Chi Minh
Full time
Published 21/01/2021

Job Description

Lập và triển khai kế hoạch sản xuất

• Làm việc trực tiếp với các phòng ban để thỏa thuận - chốt khung thời gian sản xuất và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng.

• Thực hiện việc lập kế hoạch, lịch trình sản xuất tuần – tháng. Cân nhắc khối lượng công việc đang tồn để lập kế hoạch sản xuất cho các đơn hàng mới.

• Đảm bảo hàng hóa được sản xuất đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn về chất lượng và nằm trong ngân sách cho phép.

• Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cần thiết (nguyên vật liệu, máy móc, con người…) để thực hiện kế hoạch sản xuất và đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục.

• Kịp thời phát hiện những sản phẩm bị lỗi, xác định nguyên nhân và tìm biện pháp xử lý nhanh chóng.

• Lập kế hoạch mua sắm máy móc, thiết bị mới phục vụ nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và trình cấp trên phê duyệt.

• Làm các báo cáo công việc theo quy định và tham gia đầy đủ các cuộc họp có liên quan đến vai trò của Quản lý sản xuất.

• Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc giao phó

Requirement

- Có kinh nghiệm trực tiếp làm việc tại tổ sản xuất là một lợi thế.

- Biết lập kế hoạch sản xuất.

- Có sức khỏe tốt

Benefits

- Trả lương theo kinh nghiệm, năng lực.

- Thưởng.

- Tổ chức huấn luyện nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

- Môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, hợp tác, nhiệt thành.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search