Nhân Viên Lập Trình PHP

Công ty CP Tư Vấn và cung
12 - 16 mil VND
7 Trần Xuân Hoà, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Full time
Published 01/06/2021

Job Description

- Code các dự án PHP.

- Đề xuất các thay đổi về cấu trúc hệ thống, về cách viết chương trình để cải thiện hệ thống.

- Ghi lại thành tài liệu các ý tưởng thiết kế, kết quả điều tra, chỉnh sửa…

Requirement

- Thành thạo1 trong những framework/ CMS PHP sau: Wordpress/ Laravel 5.x, Codeigniter.

- Thành thạo HTML5, CSS3, JavaScript.

- Từng làm việc với MySQL.

- Biết sử dụng tool quản lý source (Git hoặc SVN).

- Hiểu biết về UI, UX.

- Sức khỏe tốt, có khả năng tự tìm hiểu, đề xuất.

- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Biết cách làm việc nhóm, tuân thủ yêu cầu của cấp trên.

- Ưu tiên người biết ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật).

Benefits

- Thành thạo1 trong những framework/ CMS PHP sau: Wordpress/ Laravel 5.x, Codeigniter.

- Thành thạo HTML5, CSS3, JavaScript.

- Từng làm việc với MySQL.

- Biết sử dụng tool quản lý source (Git hoặc SVN).

- Hiểu biết về UI, UX.

- Sức khỏe tốt, có khả năng tự tìm hiểu, đề xuất.

- Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Biết cách làm việc nhóm, tuân thủ yêu cầu của cấp trên.

- Ưu tiên người biết ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Nhật).

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search