8 - 10 mil VND
Ho Chi Minh
Full time
Published 09/03/2021

Job Description

- Lập và thực thi kế hoạch kinh doanh được phân công và theo dõi quá trình kinh doanh để đảm bảo đạt mục tiêu doanh số được giao.

- Gặp trực tiếp, mở rộng và xây dựng mạng lưới khách hàng mới, hệ thống đối tác và kênh phân phối.

- Phối hợp cùng với bộ phận Kỹ thuật để tư vấn, chốt sales, duy trì và chăm sóc khách hàng.

- Phối hợp cùng với bộ phận kế toán để quản lý và thu hồi công nợ khách hàng.

- Lập báo cáo kinh doanh định kỳ gởi Cấp quản lý.

Requirement

- Có kinh nghiệm sales trang thiết bị, máy móc, ngành điện, cơ khí

- Thực hiện Công việc đấu thầu, mua sắm hàng hóa thiết bị Điện.

- Nghiên cứu Thị trường, khách hàng.

- Tìm kiếm, tiếp cận nguồn khách hàng mới, xây dựng kế hoạch Sale/Marketing.

- Liên hệ hãng, nhà cung cấp và thiết lập mối quan hệ thân thiết với các đối tác có uy tín.

- Lưu trữ, cập nhật Vendor list.

- Đề xuất NCC/NSX uy tín lên Trưởng phòng PTKD để có kế hoạch Phát triển phù hợp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search