Nhân viên Kế toán kho

CP TM Và XD Kim Long Phát
6 - 10 mil VND
228 đường III, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức
Full time
Published 04/05/2021

Job Description

- Lập chứng từ nhập kho, xuất kho, chi phí mua hàng.

- Trực tiếp kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng bên giao, bên nhận.

- Tính giá nhập xuất vật tư theo phương pháp tính giá công ty đang áp dụng.

- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, có tuân thủ các qui định của công ty chưa...

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về Trưởng bộ phận.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan kèm theo như: hợp đồng, phiếu yêu cầu xuất vật tư, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,…trước khi thực hiện nhập/xuất kho.

- Thực hiện việc hạch toán xuất/ nhập hàng hóa – vật tư vào phần mềm, đảm bảo các số liệu chính xác và phù hợp với các mục chi phí.

- Hàng tháng phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu các số liệu phát sinh liên quan đến công nợ nhà cung cấp…

- Cập nhật kế hoạch sản xuất: số liệu ở các công đoạn sản xuất theo từng hạn mức theo quy định công ty.

- Đề nghị mua vật tư để đảm bảo đủ định mức tồn kho.

- Thực hiện các công việc nghiệp vụ kế toán theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

- Định kỳ lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Requirement

- Không quan trọng bằng cấp. Nhưng cần nắm vững nghiệp vụ kế toán.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán.

- Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Biết cách tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

- Sử dụng máy văn phòng và máy tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán misa).

Benefits

- Lương: Từ 6 triệu đến 10 triệu đồng.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT,…theo quy định pháp luật.

- Được đi du lịch, team building theo chương trình của công ty.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search