Nhân Viên Kế Toán

Công ty TNHH TMDV Lý Bông
9 - 10 mil VND
Others
Full time
Published 01/03/2021

Job Description

 • Tiếp nhận, xem xét và kiểm tra tính hợp lý của hóa đơn /chứng từ liên quan và các yêu cầu thanh toán
 • Làm rõ những điểm bất thường, chưa hợp lý của hóa đơn/chứng từ liên quan, giá cả
 • Ghi nhận khoản phải trả vào phần mềm kế toán
 • Đối chiếu hóa đơn/ chứng từ liên quan với khoản phải trả đã ghi nhận
 • Theo dõi các khoản chi phí và lập các báo cáo chi phí
 • Chuẩn bị và thực hiện các lệnh thanh toán.
 • Ghi nhận các giao dich vào sổ nhật ký chung, sổ cái, v.v
 • Thực hiện đối chiếu các khoản phải trả
 • Theo dõi công nợ phải trả để đảm bảo các khoản này được thanh toán đúng hạn
 • Lập báo cáo hàng tháng
 • Hỗ trợ khóa sổ cuối tháng
 • Duy trì bảo mật thông tin của công ty.

Requirement

 • Có kiến thức chung về ghi sổ kế toán, kế toán thanh toán và kế toán công nợ phải thu;
 • Có kinh nghiệm về ghi sổ kế toán, kế toán thanh toán / công nợ phải thu. Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thanh toán/công nợ phải thu;
 • Có kỹ năng tiếng Anh tốt;
 • Biết sử dụng phần mềm kế toán là một lợi thế;
 • Có kỹ năng làm việc trong nhóm và giao tiếp tốt.

Benefits

 • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
 • Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
 • Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.