Nhân viên Content creator

Công Ty NETTIMES
5 - 7 mil VND
15 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Full time
Published 18/05/2021

Job Description

- Xây dựng kế hoạch, phát triển nội dung facebook, tiktok, quản lý fanpage hoặc group với nhiều chủ đề khác nhau.

- Phối hợp với Editor sáng tạo sản phẩm.

Requirement

- Sáng tạo nội dung, viết bài quảng cáo.

- Đã từng quản lý fanpage, group facebook. Biết sử dụng PTS hoặc Canva.

Benefits

- Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

- Chế độ nâng lương theo khả năng thực tế.