Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin
BV Đa Khoa Nam Liên Chiểu

Save Job
Full time
Hiring 1 people
Under 1 year
Da Nang
Published 15/11/2022

Working Address

  • 68 Hoàng Văn Thái, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt NamView map

Job Description

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bệnh viện cho nhân viên bệnh viện;

- Tham gia Hệ thống quản lý khám chữa bệnh

- Quản lý trang web, hệ thống camera tại bệnh viện

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định và có hiệu quả của hệ thống mạng, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng trong bệnh viện. Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của bệnh viện.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công

Skills

Admin

Requirement

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin;

- Có kinh nghiệm về dịch vụ công nghệ thông tin

Company Info
BV Đa Khoa Nam Liên Chiểu
Da Nang
1-50 employees
Da Nang
1-50 employees
Working Address