Nhân sự tổng hợp

Dịch vụ tư vấn H&L
7 - 10 mil VND
Ho Chi Minh
Full time
Published 16/03/2021

Job Description

- Quản lý công tác tuyển dụng công ty theo Thủ tục tuyển dụng.

Chuyển bảng đánh giá ứng viên cho phòng kế toán tính lương, lập bảng đánh giá ứng viên khi thử việc.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV toàn Công ty: lưu hồ sơ CNV trong file theo bộ phận. Lập danh sách CNV Công ty theo biểu mẫu, cập nhật định kỳ hàng tháng.

- Quản lý việc đào tạo của công ty: lập kế hoạch, chương trình đào tạo, liên hệ cơ sở đào tạo, làm thủ tục cho CNV đi đào tạo, lưu bằng cấp – chứng chỉ đào tạo của CNV, đánh giá kết quả đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo.

- Quản lý văn phòng phẩm của công ty: nhận các đề xuất VPP, lập đề xuất mua VPP 2 lần/tháng, cấp phát VPP theo yêu cầu, hàng tháng rà soát lại số lượng VVP tồn, lập thẻ kho để theo dõi việc nhập, cấp phát VPP, tồn VPP.

- Quản lý và phân phát các biểu mẫu liên quan đến HCNS

- Quản lý nghỉ phép và nghỉ việc của CNV

- Tiếp nhận các loại công văn vào sổ công văn đến. Phân loại và chuyển công văn, giấy tờ cho nhân viên giao nhận (hoặc tự chuyển) đến các bộ phận liên quan. Khi chuyển giao công văn, giấy tờ, phải yêu cầu người nhận ký vào sổ giao công văn.

- Lập lịch họp, theo dõi, nhắc nhở thư ký HC tổ chức chuẩn bị cho cuộc họp của công ty.

- Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty

Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh, quản lý công nghiệp, quản trị nhân sự, lao động tiền lương, hành chánh văn phòng.

- Vi tính văn phòng thành thạo, sử dụng thành thạo các phần mềm: Chấm công, BHXH, ....

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Tin học văn phòng thành thạo.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý nhân sự, hành chánh.

- Trung thực, nhiệt tình công tác.

Benefits

- Lương: 7 triệu - 10 triệu.

- Hưởng đầy đủ các chế độ: bảo hiểm xã hội theo quy định Nhà nước, các chế độ đãi ngộ của công ty.

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, lương thưởng tháng thứ 13, Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển bản thân. 

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search