avatar

Mobile Engineer [Dart/Flutter]

freeC's Client
Thỏa thuận
Thanh Xuan Ward, Ha Noi
Toàn thời gian
avatar
Mobile Engineer [Dart/Flutter]
freeC's Client
Thỏa thuận
Thanh Xuan Ward, Ha Noi
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Tham gia phát triển sản phẩm BackHug trên đa nền tảng (Android, iOS) sử dụng Flutter. Ứng dụng tương tác với hệ thống IoT qua Bluetooth, với backend thông qua RESTFUL.
 • Phối hợp chặt chẽ với team product đảm bảo xây dựng sản phẩm đúng theo yêu cầu thiết kế.
 • Môi trường làm việc quốc tế với các thành viên từ Anh Quốc, Italia.
 • Được tham gia trao đổi về định hướng sản phẩm, bán hàng, marketing.

Yêu cầu

Bắt buộc:

 • Có tối thiểu 2 năm thiết kế và phát triển ứng dụng di động, tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc với Dart/Flutter.
 • Có kinh nghiệm làm việc với cả iOS và Android và có thể customize hoặc tự viết các thư viện Flutter để sử dụng các hàm native.
 • Hiểu rõ về bLoc, Provider, GetX.
 • Đã từng phát triển và phát hành app Flutter lên App Store/Play Store.

Ưu tiên:

 • Có kinh nghiệm về Bluetooth (Classic, BLE) là một lợi thế.
 • Có kiến thức tốt về OOP, Data Structure and Algorithm. 
 • Có thái độ làm việc, kĩ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Quyền lợi

 • Lương thưởng: up to 30,000,000 đồng.
 • Lương tháng thứ 13.
 • Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp.
 • Nghỉ phép: 12 ngày/năm.
 • Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6 (8:30 AM - 6 PM).