Logistic Executive

Good Food
Negotiable
18 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Full time
Published 04/08/2021

Job Description

Work with suppliers: place PO and follow up, ensure container arrive on time, check document entry, track payment, check if there is damaged goods during transit time, claim it to supplier

Làm việc với nhà cung cấp: đặt PO và theo dõi,đảm bảo container đến đúng giờ, kiểm tra tài liệu nhập, theo dõi thanh toán,kiểm tra nếu có hàng hư hỏng trong thời gian vận chuyển thì làm việc với nhà cung cấp

Work with customs: auditing and documenting, checking customs clearance costs, clearance

Làm việc với hải quan: kiểm toán và lập hồ sơ thông quan,kiểm tra chi phí thông quan,giải phóng mặt bằng

Work internally: place order from demand planning management, make new product prices for BOM, report stock Crosscheck, plan monthly payments, report shipping schedules to BOM weekly, support team for new product’s registration.

Làm việc với nội bộ: đặt hàng từ quản lý kế hoạch nhu cầu,làm giá sản phẩm mới cho BOM,báo cáo chứng khoán Crosscheck, lập kế hoạch thanh toán hàng tháng, báo cáo lịch trình vận chuyển cho BOM hàng tuần, hỗ trợ nhóm đăng ký sản phẩm mới.

- Work under the assignment of the Head of Department and BOM

Làm việc theo sự phân công của trưởng Bộ phận và BOM

Requirement

- Graduated from College import and export major

Tốt nghiệp chuyên ngành xuất nhập khẩu từ Cao đẳng trở lên

- Agility, withstand the pressure of work

Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

- English good for work (composing and answering email for suppliers, checking papers, contracts, ... papers related to logistics)

Tiếng Anh đủ tốt phục vụ cho công việc (soạn và trả lời email cho nhà cung cấp, kiểm tra giấy tờ, hợp đồng, …các loại giấy tờ liên quan đến công việc logistic)

- Prefer candidate with 3 years related experience or above

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan từ 3 năm hoặc hơn

- Ability to communicate well and have a high responsibility at work.

Có khả năng giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc.

Benefits

Salary: The agreement depends on the capacity of the candidate when participating in the interview.

Mức lương : thỏa thuận tùy thuộc năng lực của ứng viên khi tham gia phỏng vấn.

- 13 months bonus, annual Achievement award according to Company's business results

Thưởng tháng 13, thưởng thành tích năm theo kết quả kinh doanh của công ty

- Working times: From Monday to Friday

Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ sáu.

- Professional working environment, dynamic, advancement

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến

- Fully entitled to other social welfare regimen such as:

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội khác như:

  • Social, accident insurance and health insurance

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn và Bảo hiểm sức khỏe;

  • Annual holiday;

  Nghỉ mát hàng năm;

  • Participate in the activities of the Company quarterly

Tham gia các hoạt động vui chơi theo quý của Công ty.

  • Visiting the sickness, fondness, the union's birthday.

Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật của Công đoàn.

  • Annual leave: 12 days, 3 years experience plus 1 day

Phép năm: 12 ngày , làm 3 năm tăng thêm 1 ngày phép

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search

Similar jobs

Voltrans Logistics logo

Nhân Viên Làm Hàng Chỉ Định

Voltrans Logistics

Negotiable

Voltrans Logistics logo

Nhân Viên Chứng Từ (Documents Logistics)

Voltrans Logistics

7 - 12 mil VND

Voltrans Logistics logo

Nhân viên hiện trường (OPS)

Voltrans Logistics

6 - 10 mil VND

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông IDIGIT logo

Nhân viên Logistics

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông IDIGIT

6 - 8 mil VND

Quesscorp logo

International Sales Manager (Express and Logistic)

Quesscorp

Negotiable

Công ty TNHH Phương Long logo

Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu - Vị Trí Cus

Công ty TNHH Phương Long

7 - 10 mil VND