Learning & Development Executive

Tập đoàn Giáo dục EQuest
12 - 18 mil VND
60 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Full time

Job Description

 • Tham gia xây dựng kế hoạch, mục tiêu đào tạo nội bộ của Công ty.
 • Quản trị hệ thống đào tạo nội bộ của Công ty (e-learning).
 • Triển khai, kiểm soát các hoạt động đào tạo nội bộ theo chính sách và quy trình đào tạo nội bộ của Công ty.
 • Đánh giá tính hiệu quả của công tác đào tạo nội bộ.
 • Tìm kiếm, phát hiện và tổ chức các khóa đào tạo mới phù hợp với công việc của từng Đơn vị, Phòng ban.
 • Tổng hợp kết quả và báo cáo đào tạo nội bộ.
 • Tham gia xây dựng và đề xuất chính sách nâng cao chất lượng đào tạo nội bộ.
 • Các công việc khác được giao bởi Quản lý trực tiếp.

Requirement

 • Tốt nghiệp cử nhân các ngành liên quan.
 • Có kinh nghiệm về đào tại nội bộ, quản lý đội nhóm, báo cáo phân tích và vận hành khóa học e-learning.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về OD (Phát triển năng lực cá nhân).

Benefits

 • Laptop;
 • Bảo hiểm Xã hội;
 • Phép năm;
 • Trợ cấp;
 • Xét duyệt tăng lương;
 • Các khóa đào tại phát triển bản thân...

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search

Similar jobs

Cekindo Business International Co. Ltd. logo

Sales Engineer (Vacuum System)

Cekindo Business International Co. Ltd.

400 - 600 USD

Công ty Cổ phần Lifestyle Việt Nam logo

Personal Assistant cum Business Intelligience

Công ty Cổ phần Lifestyle Việt Nam

16 - 20 mil VND

Cekindo Business International Co. Ltd. logo

Project Manager (Chinese-speaking)

Cekindo Business International Co. Ltd.

Negotiable

Voltrans Logistics logo

Nhân Viên Làm Hàng Chỉ Định

Voltrans Logistics

Negotiable

Voltrans Logistics logo

Nhân viên làm giá Hàng AirFreight

Voltrans Logistics

Negotiable

Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm logo

Nhân Viên Điều Phối Giao Nhận

Công ty Giao Hàng Tiết Kiệm

7 - 9 mil VND