8 - 15 mil VND
Ho Chi Minh
Full time
Published 18/03/2021

Job Description

 • Kiểm tra, rà soát các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính;
 • Kiểm tra việc tuân thủ chấp hành các quy định của Pháp luật, các quy chế, quy trình, chính sách, nội quy,… Công ty;
 • Đánh giá tính phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro;
 • Đánh giá các quy trình, quy định đã được ban hành;
 • Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống;
 • Đề xuất chính sách bảo vệ tài sản và quản lý rủi ro;
 • Đánh giá nguồn lực của Công ty để tránh lãng phí, thất thoát;
 • Đánh giá việc thực hiện so với mục tiêu, kế hoạch đặt ra;
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát.

Requirement

 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong các Công ty kiểm toán hoặc phòng Kiểm toán nội bộ

Benefits

 • Mức lương: 8 - 15 triệu / tháng
 • Quyền lợi BHXH
 • Thưởng lễ, tết, tháng 13

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search