Kế toán xuất hóa đơn

Good Food
Negotiable
18 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Full time
Published 24/09/2021

Job Description

 • Xuất hóa đơn GTGT đầu ra theo đơn hàng CR
 • Xuất lại hóa đơn GTGT hàng điều chỉnh giá, chiết khấu, hàng nhập lại 1 phần
 • Làm biên bản hủy, thu hồi, điều chỉnh hóa đơn
 • Xuất hóa đơn cho các siêu thị mà yêu cầu đối chiếu và xuất hóa đơn 1 lần vào cuối tháng
 • Kiểm tra hóa đơn GTGT đầu ra khi có yêu cầu của kế toán thuế

Requirement

 • Nữ, trình độ học vấn trung cấp kế toán trở lên
 • Đã từng làm cho DN mua bán hàng hóa, thương mại ít nhất 1 năm
 • Có kinh nghiệm về xuất hóa đơn (ưu thế nếu biết rõ các qui định về hóa đơn điện tử, biết kê khai thuế GTGT)
 • Có kinh nghiệm về xuất hóa đơn (ưu thế nếu biết rõ các qui định về hóa đơn điện tử, biết kê khai thuế GTGT), có trách nhiệm với công việc

Benefits

 • Lương cơ bản + kpi hàng tháng
 • Thử việc 2 tháng, đạt thử việc sẽ được ký hợp đồng chính thức hưởng các chế độ bảo hiểm, ngày phép,.theo luật lao động

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search