Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Lập báo cáo thuế + Tờ khai thuế GTGT; + Tờ khai thuế TNCN; + Báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn; + Các báo cáo khác. - Hạch toán sổ sách kế toán - Kiểm tra, chọn lọc và cập nhật toàn bộ chứng từ hợp lệ, - Cân đối doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo định hướng của Công ty, - Hoàn thành các báo cáo thuế theo quy định - Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cơ sở biết thực hiện.

Yêu cầu

- Hiểu về Luật thuế và kế toán thuế hiện hành. - Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. - Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel. - Lập tốt các loại bảng biểu theo yêu cầu của công việc. - Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc thuế - Ưu tiên đã làm kiểm toán hoặc đại lý thuế - Hoạt bát, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Quyền lợi

- Đầy đủ quyền lợi theo luật lao động và qui chế của Công ty - Lương, thưởng, phúc lợi đãi ngộ tương xứng năng lực nhân viên. - Được đào tạo ở nhiều vị trí kế toán khác nhau. - Du lịch hằng năm.

Công việc liên quan