Kế toán trưởng

Công ty TNHH Todayjob Vietnam
30 - 35 mil VND
105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Full time
Published 22/04/2021

Job Description

1. Tổ chức & quản lý công việc phòng kế toán:

˗ Phân công công việc, hướng dẫn, giám sát, kiểm soát và đánh giá công việc chuyên môn trong PKT

˗ Kiểm tra, soát xét các Hợp đồng kinh tế, các chứng từ phát hành bởi công ty liên quan đến lĩnh vực TCKT đảm bảo tuân thủ nguyên tắc TCKT

˗ Lập BCTC và các báo cáo định kỳ khác theo đúng quy định về thời hạn và các quy định khác của pháp luật

˗ Hướng dẫn và kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ của các phần hành kế toán đảm bảo có hệ thống, an toàn, đáp ứng nhu cầu tra cứu khi cần thiết và theo đúng quy định của Pháp luật

˗ Xây dựng kế hoạch tháng của phòng dựa trên kế hoạch năm của phòng và của công ty. Đầu tháng lập kế hoạch, giao việc. Cuối tháng tổng hợp báo cáo, họp, đánh giá nhân viên và báo cáo TGĐ.

2. Kiểm soát các hoạt động kế toán phù hợp với quy định của Nhà nước và quy trình của Công ty

˗ Theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện định mức / ngân sách của các bộ phận

˗ Kiểm soát toàn bộ hoạt động của PKT đảm bảo tuân thủ các quy trình đã ban hành

˗ Tham gia xây dựng các chế độ, chính sách, quy trình liên quan đến vấn đề kế toán, tài chính trong công ty / chi nhánh

˗ Tham gia đào tạo nội bộ PKT và các phòng ban khác trong công ty về mảng chuyên môn, đảm bảo việc tuân thủ quy trình, quy định

Requirement

˗ Kinh nghiệm >05 năm

˗ Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán

˗ Am hiểu về Luật, Thuế…

˗ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải, logistics, du lịch… với quy mô công ty từ 100 người trở lên

Benefits

- Thưởng cuối năm, Thưởng KPI

- Bảo hiểm xã hội đầy đủ

- Chế độ của công ty: Du lịch, event, party...

- Thưởng và quà tặng lễ tết

- Chế độ công đoàn

- Các chế độ khác

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search