Kế toán tổng hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN NEST ART
Negotiable
Ho Chi Minh
Full time
Published 09/03/2021

Job Description

1. Công việc hàng ngày:

 • Thu thập, xử lý thông tin, Số liệu Kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ Kinh tế phát sinh.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí khấu hao Tài sản cố định, Công nợ phải thu - phải trả, Thuế và các nghiệp vụ khác.
 • Theo dõi quản lý Công nợ.
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất.
 • Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn Kho.

2. Công việc hàng tháng:

 • Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo Kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.
 • Kiểm tra bảng lương và thực hiện các khoản trích theo lương.
 • Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn, công cụ dụng cụ và hạch toán các khoản phân bổ.
 • Tính và trích khấu hao Tài sản cố định và hạch toán bút toán liên quan.
 • Kiểm kê định kỳ tài sản cố định định kỳ 06 tháng.
 • Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước và trích trước hàng tháng.
 • Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.
 • Lập báo cáo thuế theo quy định.
 • Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra và đầu vào.
 • Lập các báo cáo theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

3. Công việc hàng quý:

 • Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN tạm tính.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập báo cáo nội bộ.
 • Kiểm tra đối chiếu số hiệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

4. Công việc hàng năm:

- Đầu năm:

 • Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài.
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển số dư, lãi lỗ năm Tài chính cũ.

- Cuối năm:

 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN và TNDN.
 • Lập báo cáo Tài chính.
 • Lập báo cáo Quản trị.
 • In sổ sách theo quy định.

Requirement

1. Yêu cầu về bằng cấp/ chứng chỉ

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh Cơ bản.
 • Trình độ vi tính: Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.

2. Yêu cầu về kinh nghiệm/ kiến thức

 • Có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán Tài chính, trong đó có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí Kế toán Tổng hợp hoặc tương đương.
 • Hiểu biết về Chính sách Luật pháp và Chế độ Kế toán của Việt Nam.
 • Từng quản lý dòng tiền và làm việc với Ngân hàng

3. Yêu cầu về kỹ năng/ khả năng

 • Xây dựng và mở rộng mối quan hệ.
 • Giải quyết xung đột.
 • Tạo ảnh hưởng và thuyết phục người khác.
 • Quản trị điều hành.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
 • Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc.

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search