Kế toán tổng hợp

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP J&U
Negotiable
Ho Chi Minh
Full time
Published 12/03/2021

Job Description

- Công tác kế toán và quản lý các khoản phải trả / phải thu

  • Thanh toán
  • Quản lý khoản phải thu, thu tiền thanh toán
  • Giám sát tồn kho và tài sản cố định
  • Ghi lại tất cả các giao dịch tài chính phát sinh trong Công ty

- Báo cáo và kiểm soát tài chính, tối đa hóa lợi nhuận 

  • Báo cáo
  • Kiểm soát

- Thực hiện các nghĩa vụ về thuế, quy định liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh

- Lập kế hoạch kinh doanh, tài chính và phân tích tình hình kinh doanh

- Quản lý tiền mặt và vốn lưu động

- Chịu trách nhiệm trước Ban TGĐ và cơ quan tài chính về toàn bộ hoạt động tài chính Kế toán.

- Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động tài chính trong Công ty.

- Định kỳ báo cáo: Hoàn thành báo cáo hàng tháng/quý/năm cho Tổng Giám Đốc và hỗ trợ các báo cáo liên quan đến doanh thu chi phí cho các phòng ban có nhu cầu phục vụ cho kinh doanh.

- Kiểm soát toàn bộ số liệu hoạt động Sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các việc khác theo chỉ đạo Tổng Giám Đốc.

Requirement

- Biết lắng nghe, tiếp thu từ cấp trên

- Siêng năng, ham học hỏi

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Office).

- Sử dụng thành thạo phần mềm về kế toán

- Kỹ năng tổ chức tốt, ưu tiên các dự án quan trọng.

- Khả năng giao tiếp qua điện thoại, email và trực tiếp. Tham khảo bài viết về kỹ năng giao tiếp để hoàn thiện kỹ năng hơn.

- Có bằng cử nhân chuyên ngành Kế toán, kiểm toán. Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan.

Benefits

- Mức lương cạnh tranh

- Chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước, hưởng chế độ và chính sách đãi ngộ của Công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại có định hướng phát triển bền vững.

- Thưởng các ngày lễ, Tết.