Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần QH Plus
Negotiable
129 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh
Full time
Published 23/09/2021

Job Description

* KẾ TOÁN TỔNG HỢP - NHƠN TRẠCH - có xe đưa rước

 • Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và Công ty.
 • Kiểm tra nội dung, số liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành thực hiện trên máy, để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót ( nếu có) về nghiệp vụ hạch toán, đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời.
 • Lập, in các báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản, báo cáo cân đối tiền hàng theo đúng qui định.
 • Phối hợp kiểm tra các khoản chi phí sử dụng theo kế hoạch được duyệt, tổng hợp phân tích chỉ tiêu sử dụng chi phí, doanh thu của công ty bảo đảm tính hiệu qủa trong việc sử dụng vốn.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho các phần hành kế toán của công ty. Kiểm tra, hiệu chỉnh nghiệp vụ cho các kế toán viên nắm rõ cách thức hạch toán đối với các phát sinh mới về nghiệp vụ hạch toán kế toán.
 • Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Tổng Giám Đốc khi được yêu cầu.
 • Thực hiện công tác lưu trữ số liệu, sổ sách, báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách đảm bảo an toàn, bảo mật.
 • Kiểm soát chi phí phòng ban.
 • Phân tích số liệu kế toán, tài chính để phục vụ làm báo cáo quản trị.
 • Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu, hàng tháng, quý, báo cáo năm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

Requirement

 • Tôt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Kiểm toán.
 • Am hiểu về Thuế, các chính sách chế độ hiện hành.
 • Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng thu thập tài liệu kế toán, thống kê tổng hợp lập báo cáo phân tích đề xuất thực hiện.
 • Kỹ năng quản lý, đánh giá kết quả công việc của nhân viên.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Benefits

 • Lương tháng 13, thưởng tháng 14+
 • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm 24/24,...
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
 • Du lịch hàng năm.
 • Phụ cấp cơm trưa.
 • Công cụ làm việc.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search