7 - 10 mil VND
Ho Chi Minh
Full time
Published 09/03/2021

Job Description

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho.

- Hạch toán việc nhập xuất kho nguyên vật liệu, hàng hoá đúng quy định.

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

- Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.

- Xây dựng mức tồn kho an toàn.

- Phối hợp với Thủ kho kiểm tra tổn kho thực tế hàng tháng. Tham gia Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất.

- Hỗ trợ, giám sát việc quản lý kho: Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

- Tổng hợp và phân tích số liệu hàng hóa đầu vào tốt. Liên hệ với đơn vị cung cấp đặt hàng, đảm bảo hàng hóa luôn đáp ứng đủ nhu cầu và tồn kho tối thiểu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu công việc dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

Requirement

- Thành thạo các nghiệp vụ kế toán.

- Kỹ năng xử lý dữ liệu tốt bằng excel.

- Sắp xếp công việc và quản lý chứng từ tốt.

- Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán.

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

- Ưu tiền ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực F&B.

Benefits

- Mức lương: thỏa thuận theo kinh nghiệm và khả năng: từ 7 triệu – 10 triệu (có thể cao hơn tùy theo năng lực và kinh nghiệm).

- Phụ cấp khác theo quy định công ty.

- Thưởng theo hiệu quả công việc.

- Thưởng lễ, tết, tháng 13.

- Chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search