Kế toán công nợ

Công ty TNHH Gia Hân Tiến
8 - 10 mil VND
Ho Chi Minh
Full time
Published 11/03/2021

Job Description

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự;

- Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ, hạch toán thu, nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế...

- Hỗ trợ giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng;

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu khác từ người quản lý trực tiếp

Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp...

- Ưu tiên: Sinh viên mới ra trường hoặc có kinh nghiệm dưới 1 năm.

- Có thể giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Benefits

- Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo Pháp luật Việt Nam quy định;

- Tổ chức ăn cơm trưa tại công ty, hỗ trợ trợ cấp đi lại, nhà ở;

- Tăng lương, thưởng định kì vào đầu năm, thưởng thành tích đặc biệt (nếu có);

- Hỗ trợ học phí đào tại tiếng Nhật, tham gia các khóa đào tạo kỹ năng.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search