Kế toán bán hàng

Công ty CP Bangler
Negotiable
282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam
Full time
Published 27/04/2021

Job Description

- Thực hiện việc cập nhật giá, sản phẩm mới vào phần mềm quản lý kế toán.

- Theo dõi và thực hiện việc tính tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng.

- Làm báo giá sản phẩm, soạn hợp đồng cho khách hàng khi cần.

- Tập hợp các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong ngày.

- Ghi nhận thông tin để làm các các loại thẻ ưu đãi cho khách hàng (thẻ VIP…)

- Nhập các số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán.

- Kiểm tra – đối chiếu các số liệu về mua bán hàng hóa trên phần mềm quản lý kế toán với số liệu thống kê trong kho và công nợ.

- Thống kê công nợ và thực hiện việc đốc thúc công nợ của khách hàng.

Requirement

- Phản ánh kịp thời doanh thu bán hàng để xác định kết quả bán hàng, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo thu đủ và kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý.

- Phản ánh với giám đốc kịp thời, chi tiết khối lượng hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho cả về số lượng, chất lượng và giá trị.

- Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.

- Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng.

- Cân đối thuế đầu ra phải nộp với thuế đầu vào để có biện pháp xuất hóa đơn hợp lý.

- Hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

- Báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.

- Lập kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng.

- Lập, theo dõi thu hồi các biên bản thu hồi chỉnh sửa, thanh hủy hóa đơn kịp thời.

- Lập bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, trong ngày.

- Lập báo cáo tuổi nợ và các báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý.

- Đề xuất các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc với Kế toán trưởng

- Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu

- Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng

- Đề xuất hướng xử lý khi yêu cầu xuất hóa đơn của khách hàng chưa phù hợp .

- Đề xuất khi có điều chỉnh ,sửa đổi , thanh huỷ hóa đơn .

Benefits

- Làm việc 8h/ ngày, từ 8h đến 12h và từ 13h đến 17h, nghỉ chủ nhật. Hưởng chế độ phúc lợi của Công ty,

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search