17 - 19 mil VND
Long Đức, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Full time

Job Description

 • Chịu trách nhiệm tất cả các lĩnh vực liên quan đến Môi trường của toàn nhà máy;
 • Giám sát hoạt động vận hành hệ thống xử lý nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt trong Công ty. Định kỳ / đột xuất tổ chức đánh giá chất lượng nước thải theo yêu cầu của pháp luật.
 • Quản lý các loại giấy phép, báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy; 
 • Quản lý, theo dõi các công việc quan trắc môi trường: đo đạc môi trường, khảo sát, lấy mẫu nước, khí thải, đất, không khí, trầm tích, chất thải rắn...
 • Quản lý chất thải (đất đá thải, chất thải sinh hoạt, chất thải thông thường & nguy hại…) và hoạt động phát thải đảm bảo tuân thủ báo cáo đánh giá tác động môi trường và quy định pháp luật hiện hành.
 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ (quan trắc môi trường), báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật;
 • Quản lý hồ sơ các vấn đề liên quan đến môi trường và chuẩn bị những hồ sơ, tài liệu cho các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, KCN, Diza...

Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học 
 • Đã có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; (30~ 35 tuổi)
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (Biết tiếng Nhật là điểm cộng)
 • Có tinh thần hợp tác và trách nhiệm cao.
 • Ứng viên cư trú tại Đồng Nai và các vùng lân cận.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search

Similar jobs

Toda Vietnam Co., Ltd logo

Kỹ sư an toàn

Toda Vietnam Co., Ltd

14 - 18 mil VND

Công ty TNHH thời trang H và A logo

Quản Lý Bán Lẻ

Công ty TNHH thời trang H và A

15 - 20 mil VND

Cekindo Business International Co. Ltd. logo

Sales Engineer (Yellow Goods)

Cekindo Business International Co. Ltd.

1700 - 2000 USD

Cekindo Business International Co. Ltd. logo

Sales Engineer (Yellow Goods)

Cekindo Business International Co. Ltd.

1700 - 2000 USD