Giám Đốc Pháp Chế

TBS Group
Negotiable
5A Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Full time
Published 16/04/2021

Job Description

 • Tham mưu pháp lý cho HĐQT và Ban điều hành.
 • Quản lý theo chiều dọc về mặt chiến lược của Bộ phận Pháp lý tất cả các Tập đoàn thành viên của Tập đoàn.
 • Hỗ trợ pháp lý cho các phòng ban, đơn vị trong Tập đoàn.
 • Đại diện để bảo vệ lợi ích pháp lý cho Tập đoàn bao gồm các vấn đề liên quan đến pháp luật;
 • Soạn và lên kế hoạch thực hiện các văn bản định chế của Tập đoàn.
 • Soạn Hợp đồng;
 • Hệ thống hóa và cập nhật mới các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
 • Lưu trữ tài liệu, hồ sơ pháp lý bản gốc của Tập đoàn như: Hồ sơ thành lập, thay đổi ĐKKD; BB, QĐ bầu, bổ nhiệm nhiều cấp bậc quản lý và các hồ sơ pháp lý khác của Tập đoàn.
 • Điều hành hoặc kết hợp với các Đơn vị của Tập đoàn tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nội quy, quy chế của Tập đoàn cho cán bộ công nhân viên;
 • Lên kế hoạch, quản lý hoạt động Ban Pháp chế
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được BanTổng Giám đốc giao.

Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên khoa Luật trở lên.
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương tại các Tập đoàn lớn.
 • Có kỹ năng tin học văn phòng thành thạo, tiếng Anh giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp, quan hệ tốt với các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực pháp luật.
 • Có kỹ năng bao quát tất cả các nghiệp vụ của Ban; có khả năng xây dựng các văn bản chế định có liên quan đến các nghiệp vụ của Ban.
 • Có khả năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động của Ban, kiểm tra đội ngũ làm việc theo nhóm và độc lập hiệu quả.
 • Có thể tổ chức và thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban.
 • Có kiến thức sâu và thực tiễn về nghiệp vụ của Ban.
 • Vững kiến thức về văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến nhiệm vụ của Ban.
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình – thương lượng tốt.
 • Thực hiện công việc một cách độc lập và sáng tạo, có khả năng chịu áp lực trong công việc tốt.
 • Có bản lĩnh mạnh mẽ, khả năng dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân.
 • Có khả năng giữ mỗi quan hệ tốt với đồng nghiệp và được Chuyên viên tín nhiệm

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search