Giám Đốc M&A Của Tập Đoàn

TBS Group
Negotiable
5A Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình DươngView map
Full time
Published 16/04/2021

Job Description

- Chịu trách nhiệm điều hành Phòng M&A của Tập đoàn

- Tham gia xây dựng chiến lược của Tập đoàn

- Xây dựng danh mục công ty mục tiêu phù hợp với chiến lược của Tập đoàn.

- Trực tiếp chỉ đạo, tham gia xuyên suốt quá trình thực hiện các thương vụ M&A của Tập đoàn.

- Xây dựng mạng lưới thông tin khai thác, xúc tiến, ký kết các thương vụ đầu tư, M&A.

- Đề xuất phương án cấu trúc thương vụ, soạn thảo điều khoản hợp đồng và văn bản có liên quan.

- Chỉ đạo xây dựng hệ thống dữ liệu, phân tích, đánh giá, định giá công ty mục tiêu.

- Chỉ đạo, điều hành danh mục đầu tư hậu M&A.

- Và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán- Kiểm toán, Ngân hàng

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tham gia xúc tiến các thương vụ M&A có quy mô lớn, đặc biệt là Bất Động Sản. Trong đó có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí cấp Trưởng phòng trở lên.

- Nắm rõ các quy định pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư Bất động sản, Chứng khoán, hoạt động M&A.

- Có mối quan hệ sâu rộng trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Cơ quan nhà nước có liên quan đến hoạt động M&A.

- Anh văn cao cấp, có thể giao tiếp lưu loát, soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên quan đến hoạt động M&A bằng tiếng Anh.

- Có kiến thức chuyên sâu về Kinh tế vĩ mô, Tài chính, Kế toán – Kiểm toán, Thuế.

- Kỹ năng phân tích, đánh giá, định giá nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt là Bất động sản.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA, ACCA, CPA.

Introduce about company
TBS Group
Scale
1-50
Address
Website
Industries
Real estate
Logistics
Service
About us
Address