Giám Đốc Dự Án Xây Dựng

TBS Group
Negotiable
5A Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Full time
Published 16/04/2021

Job Description

Nhiệm vụ 1: Lên kế hoạch và quản lý xây dựng các dự án được phân công

- Lập kế hoạch và mục tiêu hoạt động thi công xây dựng của các dự án, tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm soát các dự án được phân công

- Đề xuất kế hoạch tổng thể phần thi công xây dựng cho từng dự án và quản lý việc triển khai kế hoạch thực hiện đáp ứng các mục tiêu về: An toàn lao động, Vệ sinh môi trường, Chất lượng, Tiến độ và Ngân sách theo chiến lược phát triển của tập đoàn.

- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra khối lượng thanh toán hàng tháng của các nhà thầu cũng như quyết toán hợp đồng khi kết thúc các dự án.

Nhiệm vụ 2: Triển khai phối hợp với các phòng ban có liên quan

- Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan để góp ý về Giải pháp thiết kế chính, biện pháp thi công lớn cũng như lựa chọn được nhà thầu tốt nhất cho dự án.

- Phối hợp chặt chẽ và tốt nhất với bộ phận GMD, ASM, Customer Service, và Quản lý tòa nhà trong thời gian bảo hành theo tiêu chí “Khách hàng là thượng đế”.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng và phát triển đội ngũ NV kế thừa

Phát hiện, đào tạo các Quản lý dự án, Quản lý Xây dựng có tiềm năng, xây dựng đội ngũ quản lý kế thừa theo định hướng phát triển của tập đoàn.

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban quản trị

Requirement

a. Trình độ: Đại học trở lên

b. Kiến thức:

- Kiến thức chung về Xây dựng/ Kiến trúc

- Kiến thức về an toàn lao động & vệ sinh môi trường

- Kiến thức về đảm bảo chất lượng xây dựng

c. Kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm quản lý 15 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý dự án

- Kinh nghiệm chuyên môn 20 năm

d. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý dự án xây dựng qui mô lớn, các công trình cao tầng, thấp tầng.

- Kỹ năng quản lý đội nhóm

e. Các yêu cầu khác:

- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

- Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search