Negotiable
Binh DuongView map
Full time
Published 16/04/2021

Job Description

1. Hỗ trợ trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty.

2. Tham mưu lập, triển khai các kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc trong toàn bộ hoạt động của Công ty con.

3. Tham mưu và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ liên quan trong lĩnh vực tài chính, đầu tư tài chính.

4. Tham gia phân tích và thẩm định tính khả thi của các dự án, nhận diện được các rủi ro và đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro về phương diện tài chính.

5. Tiếp nhận các thông tin chỉ đạo của cấp trên; đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của các phòng / ban Công ty.

6. Tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các đơn vị thành viên, phòng / ban Công ty.

7. Trợ giúp trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, tham dự các hội nghị, sự kiện khi được phân công.

8. Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo.

9. Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác.

10. Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp trong công tác quản lý điều hành của Công ty.

11. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, kiểm tra, đề xuất ý kiến trước khi trình phê duyệt.

12. Truyền đạt thông tin thông suốt, kịp thời giữa Cấp trên với các bộ phận và ngược lại.

Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh Doanh, Tài chính, Kế Toán, Luật ,....

2. Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên tại vị trí Trợ lý TGĐ, HĐQT tại công ty trong lĩnh vực đầu tư, tài chính,... quy mô lớn.

3. Tiếng Anh biên - phiên dịch tốt (4 kĩ năng).

4. Có tầm nhìn chiến lược, tư duy kinh doanh.

5. Kỹ năng phân tích tài chính, lập kế hoạch, quản lý con người.

6. Có khả năng di chuyển, công tác xa.

7. Khả năng diễn giải, trình bày.

8. Ngoại hình ưa nhìn.

Introduce about company
TBS Group
Scale
1-50
Location
Website
Industries
Real estate
Logistics
Service
About us

Address