Chuyên viên Tuyển dụng ngành thời trang

Công ty TNHH Mỹ Phục
10 - 15 mil VND
Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành
Full time
Published 08/04/2021

Job Description

Công tác tuyển dụng:

 • Tìm kiếm, đánh giá và thường xuyên cập nhật các nguồn ứng viên, các kênh tuyển dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đầu vào cho công tác tuyển dụng tại Công ty.
 • Nhận thông tin từ Trưởng phòng về kết quả hoạch định nguồn nhân lực năm, cập nhật sơ đồ cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự của công ty và của từng phòng ban.
 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng năm cấp bộ phận và xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm toàn công ty bao gồm cả ngân sách tuyển dụng năm trình Trường phòng phê duyệt.
 • Tiếp nhận, xem xét đề nghị tuyển dụng của các phòng ban, lên phương án tuyển dụng trình Trưởng phòng phê duyệt (Đối với những vị trí đăng tuyển và tìm kiếm mất chi phí).
 • Triển khai công tác tuyển dụng nội bộ bao gồm thông báo tuyển dụng, thực hiện các thủ tục thanh toán chế độ cho người giới thiệu.
 • Khai thác nguồn thông tin ứng viên hiện có, đăng thông tin tuyển dụng trên một số phương tiện thông tin đại chúng (website tuyển dụng, báo, đài) hoặc gửi email mời dự tuyển đến các ứng viên phù hợp (search từ cơ sở dữ liệu ứng viên lưu trữ hoặc ứng viên website tuyển dung khác)
 • Tham gia phỏng vấn, đánh giá ứng viên cùng các trưởng bộ phận.
 • Tiếp nhận nhân viên mới, theo dõi, rà soát đánh giá thử việc cho CBNV
 • Các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Công tác đào tạo và truyền thông nội bộ:

 • Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác đào tạo và truyền thông nội bộ, tổ chức event nội bộ.

Requirement

 • Học vấn: Đại Học
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng tại các Công ty có quy mô từ 300 nhân sự
 • Kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng mềm: Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, truyền cảm hứng.

Benefits

 • Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội đào tạo, nâng cao kỹ năng.
 • Các chế độ bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search