8 - 12 mil VND
Số 1, Đường 3 tháng 2, Phường 11 , Quận 10 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
Full time
Published 24/05/2021

Job Description

- Lập kế hoạch mua và xác định các tiêu chuẩn thu mua theo quy định công ty.

- Nghiên cứu và lựa chọn nhà cung cấp, phân tích giá trị và lợi ích tài chính.

- Mua hàng và đàm phán giá cả.

- Truyền thông tin và hỗ trợ các văn bản cần thiết cho nhà cung cấp.

- Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan.

- Quản lý hợp đồng cung cấp và phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc được giao.

- Đốc thúc thanh toán, phản hồi kết quả đến các phòng ban và các chức năng khác có liên quan.

- Giám sát thi công, hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật – đảm bảo các yêu cầu thiết kế.

- Nghiệm thu, kiểm tra chất lượng đầu - cuối của sản phẩm.

Requirement

- Có 01 – 02 năm làm việc ở vị trí thu mua.

- Chịu được áp lực công việc, có khả năng đàm phán, thương thảo với các đối tác.

- Có thể làm tăng ca (Nếu có yêu cầu từ Trưởng bộ phận).

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search