Chuyên Viên Phân Hệ SAP - Mua Hàng Dự Án

TBS Group
Negotiable
5A Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Full time
Published 16/04/2021

Job Description

Nhiệm vụ 1: Ổn định vận hành nghiệp vụ Mua hàng và Quản lý Ngân sách Dự án

1.1 Khởi tạo Dự án và cấu hình phân hệ Quản lý cấu trúc dự án PLM-Project Life Cycle

1.2 Cấu hình phân hệ Cung ứng Dự án CCM-Cost and Contract Management, cấu hình luồng công việc (Workflow) theo yêu cầu nghiệp vụ

1.3 Kiểm tra và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định các nghiệp vụ: Quản lý cấu trúc Dự án, Quản lý Ngân sách, Gói đấu thầu, Yêu cầu Hàng hóa-Dịch vụ, Sơ tuyển, Đấu thầu, Hợp đồng, Nghiệm thu, Ghi nhận hóa đơn, Lập đề nghị thanh toán, Tính giá thành, Đánh giá chất lượng Nhà thầu, tính giá thành Dự án

1.4 Đào tạo, Hướng dẫn, Hỗ trợ Người dùng chính (Key Users) nắm bắt các nghiệp vụ

1.5 Soạn thảo và cập nhật tài liệu đào tạo, hướng dẫn Người dùng cuối (End User)

1.6 Phân tích lỗi và xử lý các yêu cầu của Người dùng

1.7 Quản lý trực tiếp các dữ liệu chung (Master Data), bao gồm nhưng không hạn chế: Hạng mục phí (Cost Accounts), Hạng mục Công trình (Property types), Bộ số lượng (Area Index)

1.8 Phối hợp với Nhóm Quản lý Dữ liệu chung và quản lý gián tiếp, bao gồm nhưng không hạn chế: Danh mục vật tư, Nhà cung cấp.

Nhiệm vụ 2: Phát triển tính năng mới cho nghiệp vụ Mua hàng và Quản lý Ngân sách Dự án

2.1 Tiếp nhận các yêu cầu thay đổi, yêu cầu phát triển mới từ các Phòng ban chuyên môn

2.2 Cùng Phòng ban chuyên môn làm rõ-xây dựng-xác nhận Tài liệu yêu cầu Nghiệp vụ, Tài liệu kiểm thử

2.3 Phân tích và lập Tài liệu giải pháp và/hoặc Tài liệu chức năng

2.4 Thống nhất kế hoạch triển khai dự án/chuyên đề với các Phòng ban chuyên môn và các Nhóm Công nghệ thông tin liên quan (Nhóm System, Nhóm Network, Nhóm SAP Kỹ thuật, Nhóm SAP Hệ thống…)

2.5 Thực hiện kiểm thử hệ thống (System integration test SIT), hỗ trợ người dùng chính (Key User) thực hiện kiểm thử của người dùng (User acceptance test-UAT)

2.6 Lập Tài liệu hướng dẫn và thực hiện Train the Trainer. Hỗ trợ Người dùng chính đào tạo Người dùng cuối (Training End User)

2.7 Phối hợp với các Nhóm CNTT, các đối tác trong/ngoài nước để thực hiện phát triển chức năng mới.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng Nhóm SAP

3.1 Phối hợp với các Phân hệ và các Nhóm CNTT để triển khai các Dự án liên quan được giao

3.2 Tài liệu hóa và chia sẻ các kiến thức vận hành ứng dụng

3.3 Thực hiện các công việc chuyên môn theo phân công của các Quản lý cấp cao.

Requirement

1. Trình độ: Đại học trở lên chuyên nghành Hệ thống thông tin/CNTT/Kinh tế.

2. Kiến thức:

- Quy trình Mua Hàng từ Sơ tuyển Nhà thầu, Đấu thầu, Chọn thầu, Nhận hàng, Đề nghị thanh toán và Đánh giá Chất lượng

- Quản lý Ngân sách Dự án

- Tính giá thành dự án

- Phân tích nghiệp vụ: tìm hiểu và làm rõ yêu cầu Người dùng; phân tích-kiểm thử và chuyển giao giải pháp

- Kiến thức về SAP CCM,PLM/ Ariba/ SCM/ SAP MM hoặc tương đương

- Kiến thức chung về CNTT trong lĩnh vực phần mềm ứng dụng

3. Kinh nghiệm:

- Ít nhất 2 năm cấu hình,vận hành SAP CCM,PLM/Ariba/SCM/SAP MM hoặc tương đương

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về Phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống CNTT.

4. Kỹ năng:

- Thành thạo Office 365. Microsoft Office

- Tự học, nghiên cứu tài liệu chuyên nghành

- Đọc, viết, giao tiếp tiếng Anh

- Kỹ năng giao tiếp, thương thảo, thuyết trình, trình bày bằng lưu đồ

- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo

- Khả năng tương tác và phối hợp tốt

- Có khả năng phân tích và sắp xếp ưu tiên thông tin để đưa ra những đề nghị thích hợp.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search