avatar

Chuyên Viên Chính Quản Lý Kiến Trúc

TBS Group
Thỏa thuận
5A Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

a. Quản lý thiết kế:

 • Chủ trì trong công tác khảo sát, thu thập & cập nhật thông tin
 • Thực hiện xin phê duyệt chủ trương triển khai thiết kế
 • Lập & cập nhật kế hoạch, tiến độ thiết kế
 • Thực hiện công tác chuẩn bị thầu (hồ sơ mời thầu, mời thầu, phỏng vấn)
 • Thực hiện công tác đánh giá năng lực nhà thầu thiết kế kiến trúc
 • Chủ trì trong phối hợp các bộ môn khác trong đánh giá năng lực nhà thầu
 • Tham gia và phối hợp các bên về lập và ký kết hợp đồng Tư vấn thiết kế
 • Thực hiện công tác định hướng, tối ưu giải pháp thiết kế kiến trúc, quy hoạch
 • Thực hiện quản lý tiến độ, khối lượng và chất lượng thiết kế dự án xây dựng
 • Chủ trì tổ chức các cuộc họp với tư vấn thiết kế trong và ngoài nước
 • Chủ trì công tác phối hợp với các bên trong quá trình thiết kế và thi công
 • Tham gia công tác quản lý hợp đồng, quản lý chi phí và thanh quyết toán
 • Chủ trì thực hiện công tác giám sát tác giả
 • Chủ trì cung cấp hồ sơ, thông tin về Thiết kế đến các đơn vị liên quan

b. Chiến lược và kế hoạch:

 • Hỗ trợ Trưởng Ban lập mục tiêu thực hiện 6 tháng & 1 năm cho BQLTKV
 • Lập Kế hoạch thực hiện (quý, 6 tháng và 1 năm) cho dự án
 • Hỗ trợ Trưởng Ban rà soát và đánh giá mục tiêu & kế hoạch

Yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành Kiến trúc, Quy hoạch & Xây dựng công trình

- Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong công tác thiết kế, quản lý thiết kế, quản lý dự án

- Kinh nghiệm tham gia thiết kế, quản lý thiết kế, quản lý dự án có tổng mức đầu tư trên 1000 tỷ đồng

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm quản lý thiết kế

-Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty Tư vấn nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài

- Kỹ năng quản lý nguồn nhân lực & kỹ năng làm việc nhóm, tiếng Anh chuyên ngành tốt để làm việc với các nhà tư vấn thiết kế nước ngoài

- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thương thảo hợp đồng

- Am hiểu về quy định của tiêu chuẩn quy chuẩn

- Kỹ năng làm việc từ xa online với tư vấn trong nước và quốc tế

- Kinh nghiệm thiết kế các loại dự án khác nhau (nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, công trình công cộng, vui chơi giải trí…)

- Am hiểu luật xây dựng, trình tự và quy trình phê duyệt dự án

Tạo thông báo việc làm

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có việc làm mới tương tự

Công việc tương tự

avatar

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

freeC's Client

15 Tr - 25 Tr VND

avatar

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

freeC's Client

15 Tr - 25 Tr VND

avatar

Thiết kế điện - thiết kế điện nhẹ - Thiết kế HVAC

Licogi 18.3

Thỏa thuận