Chuyên Viên Cao Cấp Hệ Thống Công Nghệ Thông Tin

TBS Group
Negotiable
5A Xa lộ Xuyên Á, P. An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Full time
Published 16/04/2021

Job Description

Nhiệm vụ 1: Quản lý dự án CNTT

- Phối hợp các phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch triển khai dự án CNTT theo phân công

- Phối hợp với nhà vận hành, nhà thầu và phòng ban thực hiện thiết kế, triển khai HT CNTT đáp ứng tiêu chuẩn vận hành với chi phí tối ưu nhất

- Phối hợp với IT tại công ty thành viên xây dựng HT CNTT dựa trên kế hoạch được phê duyệt.

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu và xây dung giải pháp CNTT

- Nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn HT CNTT cho từng loại hình kinh doanh công ty thành viên

- Nghiên cứu và câp nhập các giải pháp công nghệ mới áp dụng các công ty thành viên.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình vận hành HT CNTT

- Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật HT CNTT cho các dự án và công ty thành viên.

- Xây dựng kiến trúc HT CNTT, TTDL đáp ứng yêu cầu kinh doanh, linh hoạt trong mở rộng, an toàn bảo mật, khả năng chịu lỗi và tối ưu chi phí.

- Phối hợp IT công ty thành viên xây dựng các quy trình vận hành CNTT như: Nâng cấp hệ thống, vá lổi bảo mật hệ thống, cấp phát tài nguyên…

- Phối hợp IT công ty thành viên xây dựng các quy định về CNTT như: Quản lý truy cập, kiểm soát an toàn thông tin, sử dụng tài nguyên CNTT…

Nhiệm vụ 4: Other

- Thường xuyên phối hợp, tham vấn với các phòng ban(bảo mật, ứng dụng, hạ tầng…) Tập Đoàn đảm bảo hệ thống được thiết kế, vận hành đúng tiêu chuẩn Tập Đoàn.

- Thường xuyên trao đổi, phối hợp IT công ty thành viên để có những hỗ trợ kịp thời

- Lập kế hoạch chia sẽ và cập nhập công nghệ đến các IT công ty thành viên

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Requirement

1. Kiến thức:

- Kiến thức chuyên sâu về hệ thống máy chủ & lưu trữ, mạng SAN

- Kiến thức chuyên sâu về Network security

- Kiến thức về hạ tầng ảo hóa và các giải pháp cloud

- Kiến thức về các HĐH Microsoft Windows Server, Linux,…

- Có các chứng chỉ chuyên môn quốc tế : MCSE, CCNA, CCNP, VMWare, …

- Có kiến thức nền tảng về an toàn thông tin, …

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm triển khai các dự án CNTT cho mãng Khách sạn có vận hành quốc tế như: Accor, Minor…

2. Chứng chỉ:

- Có các chứng chỉ chuyên môn quốc tế : MCSE, CCNA, CCNP, VMWare, …

- Ưu tiên chứng chỉ Quản trị dự án.

3. Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành và quản lý dự án CNTT

4. Kỹ năng:

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức công việc

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng quản lý dự án

- Thành thạo về phần mền quản lý dự án, quản lý công việc.

5. Các yêu cầu khác

- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tốt

- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp nhóm tốt

- Khả năng chịu được áp lực công việc

- Khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh các công nghệ mới

- Trung thực và tin tưởng.

Create jobs notifications

We will send you a job alert when our platform has similar jobs fit your job's search