Phu Hung Assurance Logo

Phu Hung Assurance

Lưu

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh (Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội) Đảm bảo khách hàng luôn luôn được chăm sóc tốt!

Vị trí

Trưởng bộ phận kinh doanh

Lương

Lương thỏa thuận

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Jan 8 2019 ~ Feb 7

Chi tiết

*Mô tả Công việc Work closely with Sales Manager and Deputy Sales Manager to consolidate information and implement strategies to win sales contracts from clients, including making phone calls to potential clients, visiting clients In charge and support in exploiting business operations at his/ her Section Accomplish the monthly and quarterly sales targets as assigned by the Company on the labor contract and appendix of the labor contract Attend training programs, seminars related to business development and clients’ service in order to develop the competence of staff Ensure all renewal policies are properly processed before the expiration and deliver on time thereafter Ensure all current clients are well cared for and their enquiries are answered appropriately Provide market information to the current clients to help them know what types of insurance which are appropriate with their business operation Follow up and manage Sales Staffs in coordination with Accounting Department in order to pay the agent commission or brokerage to Sales staffs in time. Liaise with Survey & Claim Department to ensure that clients’ claims are settled properly and promptly Liaise with Underwriting Department and Reinsurance Department to ensure quotations, insurance contracts, endorsement and certificate required by the clients are properly prepared and delivered on time Implement other tasks as assigned by Superiors -------------------------------------------------------- Làm việc chặt chẽ với Trưởng phòng và Phó phòng Kinh doanh để củng cố thông tin và áp dụng chiến lược nhằm lấy được những hợp đồng bảo hiểm/ tạo ra những dịch vụ mới, bao gồm việc gọi điện thoại đến các khách hàng tiềm năng, thực hiện những chuyến viếng thăm, gặp gỡ chính thức Phụ trách và hỗ trợ các hoạt động khai thác kinh doanh tại Bộ phận phụ trách Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và Bộ phận hàng tháng, hàng Quý do Công ty giao thể hiện trên hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao động Tham dự các chương trình đào tạo, hội thảo liên quan đến phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm phát triển năng lực của nhân viên Đảm bảo mọi hợp đồng bảo hiểm tái tục sẽ được tiến hành cấp trước thời điểm hết hạn của hợp đồng cũ và sau đó chuyển đến khách hàng kịp thời Đảm bảo mọi khách hàng hiện tại được chăm sóc tốt và các câu hỏi của họ đều được trả lời một cách thỏa đáng Cung cấp thông tin thị trường cho những khách hàng hiện tại để giúp khách hàng hiểu được những loại hình bảo hiểm nào cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ Theo dõi và quản lý Nhân viên Kinh doanh trong việc phối hợp với Phòng Kế toán để chi trả hoa hồng đại lý hoặc chi phí môi giới đến Nhân viên Kinh doanh kịp thời Phối hợp với Phòng Giám định & Bồi thường để đảm bảo tổn thất của khách hàng sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng và kịp thời Phối hợp với Phòng Xét nhận bảo hiểm và Phòng Tái bảo hiểm để đảm bảo các bảng chào phí, hợp đồng bảo hiểm, sửa đổi bổ sung, ấn chỉ sẽ được chuẩn bị và giao đến khách hàng kịp thời Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên *Yêu Cầu Công Việc Graduate with the relevant professional majors, prefer graduate from finance & banking At least 3 years of working experience in insurance field, prefer non-life insurance Foreign language: basic listening, speaking, reading, writing in English (at least in College) Good presentation, communication and persuasion skills Ability to work independently as well as in team work Ability to work under high pressure ---------------------------------------------------------------- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan, tài chính ngân hàng Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực bảo hiểm, ưu tiên bảo hiểm phi nhân thọ Ngoại ngữ: biết nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cơ bản Kỹ năng trình bày, giao tiếp và thuyết phục tốt Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm Khả năng chịu áp lực công việc cao *Thông tin khác Hình thức: Nhân viên chính thức

Liên quan đến

Địa điểm

The address may be incorrect.

Tầng 4, CR3-04A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh