Phu Hung Assurance Logo

Phu Hung Assurance

Lưu

📌Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh (Bình Dương)📌

Vị trí

Chuyên Viên Kinh Doanh

Lương

Lương thỏa thuận

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Jan 7 2019 ~ Feb 6

Chi tiết

💎 Mô tả Công việc – Consulting, marketing insurance products of Phu Hung to clients – Accomplish the monthly and quarterly sales targets as assigned by the Company on the labor contract and appendix of the labor contract – Keep in touch with the current clients and recommend additional types of insurance to the existing clients to cope with their business operation – Ensure all renewal policies are properly processed before the expiration and deliver on time thereafter – Ensure all current clients are well cared for and their enquiries are answered appropriately – Provide market information to the current clients to help them know what types of insurance which are appropriate with their business operation – Implement other tasks as assigned by Superiors ------------------------------------------------ – Thực hiện tư vấn, marketing sản phẩm dịch vụ của bảo hiểm của Phú Hưng tới khách hàng – Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng, hàng Quý do Công ty giao thể hiện trên hợp đồng lao động và phụ lục hợp đồng lao động – Giữ liên lạc với khách hàng hiện tại và giới thiệu các loại hình bảo hiểm khác theo nhu cầu kinh doanh của khách hàng – Đảm bảo mọi hợp đồng bảo hiểm tái tục sẽ được tiến hành cấp trước thời điểm hết hạn của hợp đồng cũ và sau đó chuyển đến khách hàng kịp thời – Đảm bảo mọi khách hàng hiện tại được chăm sóc tốt và các câu hỏi của họ đều được trả lời một cách thỏa đáng – Cung cấp thông tin thị trường cho những khách hàng hiện tại để giúp khách hàng hiểu được những loại hình bảo hiểm nào cần thiết cho hoạt động kinh doanh của họ – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên 💎 Yêu Cầu Công Việc – Graduate with the relevant professional majors – Fresh graduates; or have working experience – Foreign language: basic listening, speaking, reading, writing in English (at least in College – Good presentation, communication and persuasion skills – Ability to work independently as well as in team work – Dynamic, enthusiasm, adaptable and innovative --------------------------------------------- – Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan – Sinh viên mới tốt nghiệp; hoặc có kinh nghiệm – Ngoại ngữ: biết nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh cơ bản – Kỹ năng trình bày, giao tiếp và thuyết phục tốt – Kỹ năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm – Năng động, nhiệt tình, dễ thích nghi, thích đổi mới 💎 Thông tin khác – Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm

The address may be incorrect.

Bình Dương