Phu Hung Assurance Logo

Phu Hung Assurance

Lưu

📣Tuyển Internal Control Associate (Temp: 6 Months)📣

Vị trí

Internal Control Associate

Lương

350 ~ 500 USD/Tháng

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Jan 5 2019 ~ Feb 4

Chi tiết

🔸 Mô tả Công việc – Check all Departments/Divisions to follow checking contents and plan approved – Conduct risk assessment of Departments/Functional areas in accordance with timelines – To conduct any reviews or tasks requested by Manager – Conduct periodic reports on compliance with PAC internal regulation – Other jobs and functions assigned by Leaders -------------------------------------------- – Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tất cả các Phòng/Bộ phận theo nội dung kiểm tra, kiểm soát đã được phê duyệt – Tiến hành đáng giá rủi ro các các Phòng/Đơn vị theo lịch trình – Tiến hành một số công tác kiểm tra, đánh giá hoặc các nhiệm vụ khác được yêu cầu bởi Quản lý – Thực hiện các báo cáo định kỳ về việc tuân thủ quy chế quản lý nội bộ trong công ty – Các nhiệm vụ và chức năng khác theo sự phân công của cấp trên 🔸 Yêu Cầu Công Việc – University graduated in Audit, Economics, Finance or other majors relating to – Know clearly Insurance Law and relative Laws – Minimum 1 -2 years of experience in internal control, insurance sector is an advantage – Having management skill and team – work – Working under high pressure – Good at communication and problem solving – Honest, patient, carefull and responsive – Good at English and computer skills ---------------------------------------------- – Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan – Hiểu biết Luật bảo hiểm và các Quy định có liên quan – Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm về Kiểm soát nội bộ, ưu tiên trong lĩnh vực bảo hiểm – Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm – Chịu được áp lực công việc Khả năng giao tiếp và giải quyết vấn đề – Trung thực, kiên nhẫn, cẩn thận, có trách nhiệm – Tiếng Anh tốt và kỹ năng tin học 🔸 Thông tin khác – Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm

The address may be incorrect.

Hồ Chí Minh