Phu Hung Assurance Logo

Phu Hung Assurance

Lưu

💸Nhân Viên Xét Nhận Bảo Hiểm / Underwriting Associate💸

Vị trí

Nhân Viên Xét Nhận Bảo Hiểm

Lương

Lương thỏa thuận

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Jan 5 2019 ~ Feb 4

Chi tiết

🔷 Mô tả Công việc – Checking and/or preparing quotation in co-operation related function Departments – Working with related function Departments/Sections on pre-underwriting and quoting according to risk assessment, underwriting authority limit and treaty terms and conditions – Collecting market information and making the necessary recommendations for underwriting management – Research on and deploy new products – Implement other tasks assigned by the Management ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- – Kiểm tra và chuẩn bị báo giá lựa chọn các hợp đồng bảo hiểm có lợi nhuận dựa trên các tiêu chí đánh giá rủi ro sản phẩm, đưa ra báo giá và phát hành hợp đồng bảo hiểm – Làm việc với các Phòng/ Bộ phận có liên quan để chuẩn bị xét nhận bảo hiểm, báo giá phí bảo hiểm dựa vào kết quả đánh giá rủi ro, phân quyền xét nhận bảo hiểm và các quy tắc và điều khoản bảo hiểm – Thu thập thông tin thị trường và đưa ra các kiến nghị cần thiết trong quản lý xét nhận bảo hiểm – Nghiên cứu và triển khai các sản phẩm bảo hiểm mới – Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên 🔷 Yêu Cầu Công Việc – Bachelor Degree of Insurance, Business Administration, Technical engineering, – Actuarial science, Finance, Law – Experience: at least 01 year of working experiences as Underwriting (or sales experience in Auto Insurance sector) – Good knowledge of non-life insurance, understand legal and regulatory requirement – English verbal & written communication skills – Computer skills with proficiency in MS Office applications – Proactive and responsibility, and being able to stand up to pressure environment ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- – Tốt nghiệp các ngành Bảo hiểm, Kinh doanh, Kỹ sư công nghệ, Thống kê, Tài chính, Luật – Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương – Am hiểu kiến thức về bảo hiểm phi nhân thọ, hiểu biết về Luật và các quy định về Bảo hiểm – Thông thạo tiếng Anh – Thành thạo kỹ năng tin học – Chủ động và có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc 🔷 Thông tin khác – Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm

The address may be incorrect.

Hồ Chí Minh