Phu Hung Assurance Logo

Phu Hung Assurance

Lưu

🎁⛄Nhân Viên Tái Bảo Hiểm / Reinsurance Associate🎁⛄

Vị trí

Nhân Viên Tái Bảo Hiểm

Lương

Lương thỏa thuận

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Jan 5 2019 ~ Feb 4

Chi tiết

🔸 Mô tả Công việc – Thu xếp nhượng tái bảo hiểm (cố định và tạm thời) và làm chứng từ liên quan cho nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản, Hàng hải. Hỗ trợ các nghiệp vụ khác (Xe cơ giới và Hỗn hợp) khi cần thiết – Nhập liệu thông tin các dịch vụ nhận tái bảo hiểm tạm thời và bản thanh toán tái bảo hiểm cố định vào phần mềm hệ thống – Làm báo cáo số liệu, báo cáo phân tích hỗ trợ tái tục hợp đồng nhận nhượng tái bảo hiểm cố định – Phối hợp tốt với các phòng ban và đối tác liên quan để giải quyết vấn đề phát sinh trong công việc – Tuân thủ chính sách kinh doanh, quy chế và quy định của công ty – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ – Conduct reinsurance outward placement (both Treaty and Facultative) and complete the related confirmation documents for Property and Marine lines. Assist in reinsurance placement for other lines (Motor vehicle and Miscellaneous Accidents) if necessary – Input facultative Inward accounts & inward treaty SOA into IT system – Prepare the data/ figures/ statistical analysis/ reports in order to assist the inward and outward treaty renewal – Cooperate smoothly with related departments and partners to solve outstanding issues/ matters – Comply with Company policies, procedures and regulations – Perform other tasks assigned by higher management 🔸 Yêu Cầu Công Việc – Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Tài chính và các ngành có liên quan – Kinh nghiệm tối thiểu: không yêu cầu (có kiến thức/ kinh nghiệm về bảo hiểm và tái bảo hiểm là một ưu thế) – Thông thạo tiếng Anh – Thành thạo kỹ năng tin học – Có thể làm việc nhóm và giao tiếp tốt với đối tác – Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao – Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và năng động ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ – Bachelor’s degree in Insurance, Economic, Finance and other related majors – Minimum experience: not required (knowledge/ experience in insurance & reinsurance is advantage) – Fluent English verbal & written communication skills – Computer skills with proficiency in MS Office applications – Teamwork and communicate well with counterparties – Be able to work under high pressure working environment – Responsible, careful and positive personalities 🔸 Thông tin khác – Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm

The address may be incorrect.

Hồ Chí Minh