BENNETT WRIGHT Logo

BENNETT WRIGHT

Keep

📣👥Tuyển NHÂN VIÊN SINH QUẢN (Biết Tiếng Trung) 📣👥

Position

NHÂN VIÊN SINH QUẢN

Salary

Negotiable

Employment Status

Full-Time

Post period

Jan 3 2019 ~ Feb 2

Description

🔷 Mô tả chi tiết công việc - Lên kế hoạch phù hợp với năng lực sản xuất của xưởng, nguyên vật liệu hiện có, đáp ứng thời gian giao hàng; - Theo dõi kế hoạch, tiến độ sản xuất, thành phẩm sản xuất hàng ngày, đảm bảo giao hàng đúng hạn; - Tính toán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất theo từng đơn hàng, theo dõi định mức vật tư, nguyên vật liệu; - Triển khai kế hoạch sản xuất cho các phòng ban liên quan; - Theo dõi tiến độ sản xuất từ đó báo cáo cho Ban giám đốc kết quả thực tế đạt được để có hướng giải quyết kịp tiến độ theo kế hoạch. - Trao đổi trục tiếp khi phỏng vấn 🔷 Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Biết tiếng Trung - Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Nhanh nhẹn, chịu học hỏi và có kỹ năng làm việc theo nhóm

Place

The address may be incorrect.

Hồ Chí Minh , Quận 7