Công Ty TNHH Kootoro Việt Nam Logo

Công Ty TNHH Kootoro Việt Nam

Lưu

📣💻Tuyển nhân viên Kế Toán Tổng Hợp [ General Accounting ]💻📣

Vị trí

Kế Toán Tổng Hợp

Lương

600 ~ 750 USD/Tháng

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Dec 28 2018 ~ Jan 27

Chi tiết

🔸 Job Description - Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT. - Thực hiện các khoản trích theo lương. - Lập bảng phân bổ & hạch toán cho các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, CCDC - Tính & trích khấu hao TSCĐ, hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ - Đối chiếu & cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả/ trích trước hàng tháng - Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển - Lập các Báo cáo Thuế theo quy định - Theo dõi & kiểm tra việc lập bản kê HĐơn GTGT đầu ra/vào, thuế TNCN - Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu Nhà Quản lý: báo cáo quản trị (BCTC, BC tổng chi phí, doanh thu) - Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo quý - Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý - Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 🔸 Job Requirement - Biết sử dụng phần mềm kế toán (misa), Excel bắt buộc - Khả năng làm việc độc lập - Tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết - Có kỹ năng logic, phân tích số liệu và giải quyết vấn đề - Nắm vững luật Việt Nam, VAS - Có kinh nghiệm hoàn thuế, quyết toán thuế - Có kỹ năng tổ chức, làm việc theo nhóm và quản lý thời gian tốt - Có thể làm việc dưới áp lực cao - Ưu tiên ứng viên từng làm các công ty dịch vụ kế toán - Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 🔸 More Information Job type : Permanent

Liên quan đến

Địa điểm

The address may be incorrect.

Hồ Chí Minh