Công ty TNHH YNG Career Logo

Công ty TNHH YNG Career

Keep

[Tiền Giang] Tuyển Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Position

Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Salary

750 ~ 950 USD/Month

Employment Status

Full-Time

Post period

Dec 28 2018 ~ Jan 27

Description

- Phiên dịch Tiếng Hàn cho giám đốc bộ phận - Phiên dịch trong cuộc họp giữa người Hàn Quốc và người Việt Nam - Biên dịch các tài liệu cần thiết có giám đốc (nếu cần)

Posted Interests

Place

The address may be incorrect.

KCN Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang